HOTELS

CONVENT DE LA MISSIÓ
PALMA DE MALLORCA

OLD TOWN HOTEL. 24 ROOMS
2003
1.408 m2